Musica Medica -liečivý koncert v Hudobnej Záhrade

Hudobná záhrada Rakytová 9, Banská Štiavnica, SR

Príďte si popočúvať krásne zvuky, oddýchnuť, načerpať energiu a radosť. 30.3. v Hudobnej záhrade, Rakytová 9, BŠ. ..tešíme sa na vás !