Recurring

Kino: Ostrov

Kino Akademik Nám. sv. Trojice 1, Banská Štiavnica

Komédia, dobrodružný, 100 min., MP:12, vstupné: 6,00 €

6,00€