Recurring

Prirodzená cesta ku kresbe

Arte misia Radničné námestie 14, Banská Štiavnica

Seminár je teoreticko-praktický.
Opiera sa o metódu výučby kresby americkej maliarky Betty Edwards
"Kreslenie pravou stranou mozgu", ktorú podrobne vysvetľuje. O niektoré
cvičenia z legendárnych kurzov kreslenia od Kimona Nikolaidesa a takisto
o bohaté skúsenosti z pedagogickej praxe lektora.

Recurring

Prirodzená cesta ku kresbe

Arte misia Radničné námestie 14, Banská Štiavnica

Seminár je teoreticko-praktický.
Opiera sa o metódu výučby kresby americkej maliarky Betty Edwards
"Kreslenie pravou stranou mozgu", ktorú podrobne vysvetľuje. O niektoré
cvičenia z legendárnych kurzov kreslenia od Kimona Nikolaidesa a takisto
o bohaté skúsenosti z pedagogickej praxe lektora.

Recurring

Prirodzená cesta ku kresbe

Arte misia Radničné námestie 14, Banská Štiavnica

Seminár je teoreticko-praktický.
Opiera sa o metódu výučby kresby americkej maliarky Betty Edwards
"Kreslenie pravou stranou mozgu", ktorú podrobne vysvetľuje. O niektoré
cvičenia z legendárnych kurzov kreslenia od Kimona Nikolaidesa a takisto
o bohaté skúsenosti z pedagogickej praxe lektora.

Recurring

Prirodzená cesta ku kresbe

Arte misia Radničné námestie 14, Banská Štiavnica

Seminár je teoreticko-praktický.
Opiera sa o metódu výučby kresby americkej maliarky Betty Edwards
"Kreslenie pravou stranou mozgu", ktorú podrobne vysvetľuje. O niektoré
cvičenia z legendárnych kurzov kreslenia od Kimona Nikolaidesa a takisto
o bohaté skúsenosti z pedagogickej praxe lektora.