Recurring

Teória výtvarnej kompozície

Arte misia Radničné námestie 14, Banská Štiavnica

Celodenný kurz, ktorý Vás prevedie hlavnými zákrutami kompozičnej teórie vo výtvarnej praxi. Ozrejmíte si základné pojmy, podstatné princípy, prvky a zásady.

120,00€
Recurring

Teória výtvarnej kompozície

Arte misia Radničné námestie 14, Banská Štiavnica

Celodenný kurz, ktorý Vás prevedie hlavnými zákrutami kompozičnej teórie vo výtvarnej praxi. Ozrejmíte si základné pojmy, podstatné princípy, prvky a zásady.

120,00€
Recurring

Teória výtvarnej kompozície

Arte misia Radničné námestie 14, Banská Štiavnica

Celodenný kurz, ktorý Vás prevedie hlavnými zákrutami kompozičnej teórie vo výtvarnej praxi. Ozrejmíte si základné pojmy, podstatné princípy, prvky a zásady.

120,00€
Recurring

Teória výtvarnej kompozície

Arte misia Radničné námestie 14, Banská Štiavnica

Celodenný kurz, ktorý Vás prevedie hlavnými zákrutami kompozičnej teórie vo výtvarnej praxi. Ozrejmíte si základné pojmy, podstatné princípy, prvky a zásady.

120,00€