Vítanie jari

Obec Baďan Baďan 28, Baďan

Deti si v tvorivých dielničkách môžu skúsiť vyrobiť rôzne predmety a suveníry, napr. vykrútiť hrnček na hrnčiarskom kruhu, vyrobiť si stojan z pedigu, vymaľovať vajíčko, či sadrový odliatok a iné […]

Podsitnianske dni hojnosti

Obec Baďan Baďan 28, Baďan

Obec Baďan je súčasťou Mikroregiónu Južné Sitno, v rámci ktorého sa od roku 2001 organizuje folklórny ľudový festival, pod názvom Podsitnianske dni hojnosti. Podsitnianske preto, lebo všetky obce mikroregiónu sa […]

Mikulášska zabíjačka

Obec Baďan Baďan 28, Baďan

Výroba a ochutnávka zabíjačkových špecialít a v popoludňajších hodinách o 16:00 hod. príchod Mikuláša.