Ochrana súkromia GDPR

Aké osobné údaje spracúvame? Ako s nimi zaobchádzame a na aké účely ich používame? Komu ich môžeme poskytnúť? Kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Tento dokument zásad ochrany osobných údajov upravuje spôsob, akým Región Banská Štiavnica zhromažďuje, používa, udržiava a zverejňuje informácie získané od používateľov (ďalej „užívateľ“) na internetových stránkach www.supervulkanstiavnica.sk a www.banskastiavnica.travel (ďalej „web“). Táto ochrana súkromia je platná pre weby a všetky výrobky a služby ponúkané spoločnosťou Región Banská Štiavnica.

Osobné identifikačné údaje

Môžeme zhromažďovať osobné identifikačné údaje od užívateľov mnohými spôsobmi, vrátane, ale nie len, keď používateľ navštívi naše web stránky, prihlási sa k odberu noviniek, zúčastní sa na prieskume, vyplní formulár, a v spojení s inými činnosťami, službami, funkciami alebo zdrojmi, ktoré sú k dispozícii na našich stránkach. Užívatelia môžu byť požiadaní o meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo. Používatelia však môžu navštíviť naše stránky aj anonymne. Budeme zhromažďovať osobné identifikačné údaje od užívateľov len ak nám tieto informácie dobrovoľne odovzdajú. Užívatelia môžu vždy odmietnuť poskytnutie osobné identifikačné údaje, okrem prípadov, keď im to môže zabrániť v zapojení sa do niektorých činností súvisiacich so stránkami.

Neosobné identifikačné údaje

Môžeme zhromažďovať neosobné identifikačné údaje o užívateľovi kedykoľvek keď pracujeme s našimi stránkami. Neosobné identifikačné informácie môžu zahŕňať názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o užívateľoch ako typ pripojenia na naše stránky, operačný systém a typ poskytovateľa internetových služieb a ďalšie podobné informácie.

Cookies webového prehliadača

Naše stránky môžu používať „cookies“ za účelom zlepšenia užívateľskej skúsenosti. Užívateľov webový prehliadač umiestni cookie na svojom pevnom disku pre evidenčné účely a niekedy môže sledovať o nich informácie. Užívateľ si môže zvoliť nastavenie svojho webového prehliadača na odmietnutie cookies, alebo na upozornenie, keď sa cookies odosielajú. Ak tak urobí, berie na vedomie, že niektoré časti webu nemusia pracovať správne.

Ako využívame zhromaždené informácie

Región Banská Štiavnica môže zhromažďovať a používať Užívateľské osobné údaje pre nasledujúce účely:

  • Zlepšiť služby zákazníkom: Informácie, ktoré poskytnete nám pomáhajú reagovať na požiadavky zákazníkov efektívnejšie.
  • Zlepšenie našich stránok: Môžeme použiť spätnú väzbu, ktorú poskytnete pre zlepšenie našich produktov a služieb.
  • Pre spracovanie platieb: Môžeme použiť informácie ktoré o sebe Užívatelia poskytnú pri objednávke iba na poskytovanie služby tejto objednávky. Nebudeme tieto informácie zdieľať s tretími stranami s výnimkou v rozsahu potrebnom na poskytovanie služby (platobné brány a pod.)
  • Na realizáciu propagácie, súťaží, prieskumov: na posielanie informácií užívateľom o témach, ktoré ho môžu zaujímať.
  • Na odosielanie pravidelných e-mailov: môžeme využiť e-mailovú adresu na zaslanie informácie a aktualizácie týkajúcej sa ich objednávky. Ak sa užívateľ rozhodne pre vstup do nášho mailing listu, bude dostávať e-maily, ktoré môžu zahŕňať firemné novinky, aktuality, informácie súvisiace s produktami alebo službami atď. Ak sa kedykoľvek používateľ bude chcieť odhlásiť z prijímania budúcich mailov, uvádzame podrobné pokyny na odhlásenie v dolnej časti každého e-mailu.

Ako chránime vaše informácie

Zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie dát je zabezpečené ochranou pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením vašich osobných informácií, užívateľského mena, hesla, transakčných informácií a údajov uložených na našich stránkach. Citlivá a súkromná výmena dát medzi stránkami a užívateľmi je zabezpečená cez SSL zabezpečenie komunikačného kanála a sú kódované a chránené s digitálnymi podpismi.

Zdieľanie vašich osobných údajov

Nebudeme predávať, obchodovať, alebo prenajímať osobné identifikačné údaje našich užívateľom iným. Môžeme zdieľať generické demografické informácie ktoré nie sú spojené so žiadnymi osobnými identifikačnými informáciami o návštevníkoch a užívateľoch s našimi obchodnými partnermi, pobočkami a dôveryhodnými inzerentmi na účely uvedené vyššie. Môžeme použiť služby tretích strán na služby ako je napríklad rozosielanie newsletteru alebo prieskumov. Môžeme zdieľať informácie s týmito tretími stranami pre tieto obmedzené účely za predpokladu, že ste nám dali súhlas.

Webové stránky tretích strán

Užívatelia môžu nájsť reklamu alebo iný obsah na našich stránkach, ktoré odkazujú na stránky a služby našich partnerov, dodávateľov, inzerentov, sponzorov, licencorov a iných tretích strán. Nemáme kontrolu nad obsahom alebo odkazmi, ktoré sa objavujú na týchto stránkach a nie sme zodpovední za praktiky na stránkach týchto tretích strán. Okrem toho sa môžu tieto stránky a služby, vrátane ich obsahu a odkazov neustále meniť. Tieto stránky a služby môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a politiky služieb zákazníkom. Prehliadanie a interakcie na iných webových stránkach, vrátane webových stránok, ktoré majú odkaz na naše stránky, je predmetom vlastných podmienok a politík tejto internetovej stránky.

Reklama

Reklamy ktoré sa objavujú na našich stránkach môžu byť poskytované reklamnými partnermi, ktorí môžu
nastavovať cookies. Tieto cookies povoľujú reklamným serverom rozpoznanie vášho počítača pri každom
požiadaní on-line reklamy o neosobné identifikačné informácie o vás aj ostatných, ktorí používajú počítač. Tieto informácie umožnia reklamným sieťam, okrem iného, poskytovať cielené reklamy, o ktorých sa domnievajú, že budú pre vás zaujímavé. Tieto zásady ochrany súkromia sa nevzťahujú na použitie cookies iných inzerentov.

Zmeny týchto zásad ochrany súkromia

Región Banská Štiavnica má právomoc aktualizovať zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek. Keď to
urobíme, budeme revidovať dátum aktualizácie v dolnej časti tejto stránky. Odporúčame používateľom často kontrolovať túto stránku či nedošlo k zmenám, aby ostali informovaní o tom, ako pomáhame chrániť osobné informácie, ktoré zhromažďujeme. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou skontrolovať zásady ochrany osobných údajov pravidelne a uvedomiť si zmeny.

Váš súhlas s týmito podmienkami

Používaním tejto stránky, dávate najavo svoj súhlas s touto politikou. Ak nesúhlasíte s touto politikou ochrany osobných údajov, nepoužívajte prosím naše stránky. Vaše ďalšie používanie týchto stránok po zverejnení zmien tejto politiky bude považované za váš súhlas s týmito zmenami.

Ako nás kontaktovať

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa týchto Pravidiel ochrany súkromia alebo o webe , kontaktujte nás na adrese:


Región Banská Štiavnica, Kammerhofska 1, 969 01 Banská Štiavnica, www.supervulkanstiavnica.sk.

Tento dokument bol naposledy aktualizovaný dňa 25.marca 2022.