O nás

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica vznikla v decembri 2012 podľa zákona 91/2010 z.Z. ako prvá OOCR na Slovensku. Združuje samosprávy, podnikateľské a iné subjekty činné v cestovnom ruchu. Aktuálny zoznam členov je tu. Región Banská Štiavnica dnes vystupuje pod marketingovou značkou Supervulkán Štiavnica. Cieľom organizácie je rozvoj cestovného ruchu na území členských obcí. Hlavné oblasti činnosti organizácie sú informácie (letáky, mapy, informačné tabule a smerovníky, bedekre, webové stránky a pod.), marketing (marketingové kampane, sociálne siete, partnerstvá, weby), podujatia (vlastné podujatia Štiavnická vínna špacírka, Vulkán, Sitnianska paškrta, VLNOPLOCHA, VLNOOBJEKT, a podpora podujatí v členských obciach) a infraštruktúra cestovného ruchu (budovanie cyklotrás, náučných chodníkov, oddychových zón a pod.). Máme dvoch vlastných zamestnancov, pre organizáciu pracujú dvaja ďalší zamestnanci Rozvojovej agentúry BBSK.

Naše údaje:

Názov: Región Banská Štiavnica
Adresa: Kammerhofská 1 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 42197813
DIČ: 2023409916
Právna forma: 119 nezisková organizácia
Výpis z registra: http://www.statistics.sk/pls/wregis/detail?wxidorg=1197624
Register organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy avýstavby Slovenskej republiky: č. spisu 27248/2011/SCR

Tel: + 421 948 874 645
Mail:
Prevádzkový účet: 1447653002 / 5600
Dotačný účet: 1447657003 / 5600
Banka: Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
IBAN: SK17 5600 0000 0014 4765 3002
BIC kód banky: KOMASK2X
SK NACE: 94999