Veselý Silvester s ľudovou hudbou

Terasa u Blaškov Počúvadlianske jazero 75, Banská Štiavnica-Počúvadlianske Jazero, SK

Tradičné jedlá a dobrá hudba na Terase u Blaškov.