Search
Generic filters
Filter by Kategórie
Tematické prechádzky a túry
Svetové unikátnosti
Jarná dovolenka
Letná dovolenka
Jesenná dovolenka
Zimná dovolenka
Rodiny s deťmi
Bane na zlato a striebro
Tajchy, príroda a turistika
Ubytovanie
Gastronómia
Supervína zo Supervulkánu
Festivaly a podujatia
Múzeá, galérie a zážitkové expozície, divadlá a kiná
Historické pamiatky
Remeslá a tradície
Romantika
Záhadné a mýtické miesta
Nádherné výhľady
Netradičné Fotopointy
Kúpanie a wellness
Cyklotrasy

Pralesy SUPERVULKÁNU ŠTIAVNICA

5 pôvodných pralesov

/

Na území Supervulkánu Štiavnica sa nachádza až 5 pôvodných pralesových zvyškov. Z nich najznámejšie sú palesy okolo Bálovho grúňa, ktoré sa nachádzajú mimo frekventovaných ciest. Sú to vlastne dva pralesové zvyšky, ktoré ležia na jednom východne a južne orientovanom svahu asi 1 km od seba. Ležia približne v rozmedzí nadmorských výšok 400 až 600 m. Nachádzajú sa tu biotopy dubovo-hrabových lesov a teplomilných dubín, aj prirodzené nelesné travinno-bylinné porasty s viacerými vzácnými a ohrozenými druhmi flóry, pestrou a bohatou diverzitou húb na mŕtvom dreve, ako aj hustotou vtáčích druhov viazaných na les. Územím prechádza vrstevnicový lesnícky chodník. Lokalita je prístupná z údolnej cesty – Bystrý potok – prítok Jasenice. www.pralesy.sk