Pokračujúce

Výstava Unikli plameňom

Výstava minerálov zbierkového fondu Slovenského banského múzea, ktoré pochádzajú z rudných žíl Banskej Štiavnice.